Khớp nối với kết nối cho ống (Loại 2D) và ren trong G

Khớp nối với kết nối cho ống (Loại 2D) và ren trong G

Khớp nối với kết nối cho ống (Loại 2D) và ren trong G

Đường ống hoặc ống của ống khớp nối 2D được lắp xuyên khớp nối như được yêu cầu cho những ống hàn, ống chìm, nhiệt kế hoặc cảm biến,v.v.v... Đường ống được đặt dựa theo mép trong của khớp nối và vòng seal trám bít sự kết nối. Một vành nêm cắt vào trong ống mềm hoặc đường ống nhanh như đai ốc có khía được đặt kín vào tròn thân khớp nối, do đó có thể sửa chữa các khớp nối tại chỗ

Giá bán: Liên hệ

MUA NGAY LIÊN HỆ: +84 70 3232 456

Đường ống hoặc ống của ống khớp nối 2D được lắp xuyên khớp nối như được yêu cầu cho những ống hàn, ống chìm, nhiệt kế hoặc cảm biến,v.v.v...  Đường ống được đặt dựa theo mép trong của khớp nối và vòng seal trám bít sự kết nối. Một vành nêm cắt vào trong ống mềm hoặc đường ống nhanh như đai ốc có khía được đặt kín vào tròn thân khớp nối, do đó có thể sửa chữa các khớp nối tại chỗ