Kết nối thẳng với sự kết nối cho đường ống (loại 2D) và đường ren M-thread

Kết nối thẳng với sự kết nối cho đường ống (loại 2D) và đường ren M-thread

Kết nối thẳng với sự kết nối cho đường ống (loại 2D) và đường ren M-thread

Đường ống hoặc ống của kết nối đường ống 2D được lắp vào kết nối như theo yêu cầu cho vành ống, ống chìm, nhiệt kế hoặc cảm biến,... Đường ống được đặt vào mép trong của ống nối và một vòng seal đặt trong ống kết nối. Một vòng nêm cắt bên trong ống linh hoạt hoặc đường ống như xa đai ốc có khía vân được lắp vào trong thân ống kết nối, do đó có thể sửa chữa ống kết nối trực tiếp.

Giá bán: Liên hệ

MUA NGAY LIÊN HỆ: +84 70 3232 456

Đường ống hoặc ống của kết nối đường ống 2D được lắp vào kết nối  như theo yêu cầu cho vành ống, ống chìm, nhiệt kế hoặc cảm biến,...  Đường ống được đặt vào mép trong của ống nối và một vòng seal đặt trong ống kết nối.  Một vòng nêm cắt bên trong ống linh hoạt hoặc đường ống như xa đai ốc có khía vân được lắp vào trong thân ống kết nối, do đó có thể sửa chữa ống kết nối trực tiếp.