Giải pháp thành phố thông minh là gì?

Giải pháp thành phố thông minh là gì?

Giải pháp thành phố thông minh là gì?

Ngày đăng: 09/03/2022

Một thành phố thông minh tập trung cải thiện tính kết nối, bền vững và chất lượng sống nhờ vào các công nghệ, thông tin và truyền thông. "Thành phố thông minh là nơi thực hiện chiến lược phát triển dựa trên công nghệ và giải pháp thông minh bao gồm: Công dân thông minh, năng lượng thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh, tòa nhà thông minh, di động thông minh, cơ sở hạ tầng, công nghệ và điều hành thông minh của chính quyền và giáo dục thông minh" (Forbes Việt Nam).