Klay Instruments - Thiết bị đo lường xuất xứ Châu Âu

Klay Instruments - Thiết bị đo lường xuất xứ Châu Âu

Klay Instruments - Thiết bị đo lường xuất xứ Châu Âu

Klay Instruments là hãng sản xuất thiết bị đo lường của Hà Lan. Một tổ chức linh hoạt và đa dạng về thiết kế sản phẩm. Các thiết bị của Klay Instruments đang được sử dụng cho tự động hóa trong công nghiệp.

Xem thêm trang giới thiệu về sản phẩm KLAY